ساخت کمپین ایمیل

یک کمپین ایمیل مارکتینگ جدید بسازید!

گام اول:لیست خود را انتخاب کنید

لیست ایمیل های تجاری بازرگانی
business
450,000 ایمیل
لیست ایمیل های صنعتی و تولیدی
industry
300,000 ایمیل
لیست ایمیل های علمی آموزشی
education
250,000 ایمیل
لیست ایمیل های پزشکی درمانی
health
300,000 ایمیل
لیست ایمیل های کاربران فعال
active-users
850,000 ایمیل
لیست ایمیل های فناوری اطلاعات
ict
550,000 ایمیل
لیست ایمیل های خانه ساختمان
construction
350,000 ایمیل
لیست ایمیل های سفر گردشگری
travel
250,000 ایمیل
لیست ایمیل های هنری فرهنگی
art
150,000 ایمیل
لیست ایمیل های غذا و خوراک
foods
150,000 ایمیل
لیست ایمیل های ورزشی تفریحی
sport
100,000 ایمیل
لیست ایمیل های حمل و نقل
transport
200,000 ایمیل
لیست ایمیل های مالی و رمزارز
financial
250,000 ایمیل
لیست ایمیل های مذهبی اسلامی
religious
200,000 ایمیل
لیست ایمیل های بازاریابی دیجیتال
advertise
350,000 ایمیل

ساخت کمپین ترکیبی

ارسال ایمیل بصورت همزمان به لیست های مختلف