با استفاده از عکس های Nifty برای مخاطبین خود خبرنامه های اختصاصی طراحی کنید!

در پروفایل کاربری خود در Nifty گزینه “Create Image Or Timer” را انتخاب کنید.

گزینه “New Personalized Image” را انتخاب کنید.

عکس مورد نظرتان را انتخاب یا آپلود کنید.سپس تنظیمات را ذخیره کنید.

در قسمت EPS گزینه “ElasticMail” را انتخاب کنید.

کد HTML را کپی کنید.

در بزار طراحی خبرنامه میلزیلا از text layout box استفاده کنید.

تنظیمات text layout box را انتخاب کنید. سپس کد HTML ذخیره شده  را جای گذاری (Paste) کنید.

برای نمایش خودکار سایز درست تصویر از CSS استفاده کنید.

وقتی از این خبرنامه در کمپین ایمیلی خود استفاده کنید اسم کوچک (First Name) موجود در اطلاعات هر مخاطب در خبرنامه دریافتی او درج خواهد شد.

Use Nifty Images with Elastic Email to send personalized Images to your contacts.
 

In your Nifty Images account select “Create Image Or Timer”.

Select “New Personalized Image”.

Select or upload your own image. Then Save your options.

Make sure “ElasticMail” is selected as the ESP.

Copy the HTML.

In your Elastic Email template, use a text layout box.
Choose the Raw HTML option, then paste the HTML.

Add some CSS to auto adjust the image width.

When the template is sent to a campaign, contact’s first names will be merged into the image.

دیدگاهتان را بنویسید