ابزار سگمنت برای ساخت گروه های ایمیلی

سگمنت ها به شما این امکان را میدهد که از لیست ایمیل های خود، گروه های ایمیلی با معیار های خاص بسازید. سگمنت ها گروه های پویا از  لیست ایمیل اصلی هستند شامل مشترکینی که معیار های مورد نظر شما را دارند. ویدئو زیر یک مثال ساده برای ساخت سگمنت متصل به لیست و ذخیره […]