چگونه میلزیلا به استفاده بهتر از لیست ایمیل کمک میکند. درباره ابزار بهینه سازی تحویل ایمیل میلزیلا بیشتر بدانید. 

 

تحویل ایمیل

این یک ابزار فوق العاده قدرتمند است که با بررسی جزئیات گزارش ارسال مربوطه به همه مخاطبین، تحویل ایمیل های شما را بهینه سازی می کند. با بررسی گزارشات، ارسال ها نخست به کاربرانی که تعامل بیشتری دارند ارسال می شود. این کار باعث افزایش اعتبار ارسال شما می شود. این یعنی افزایش ارسال به اینباکس و در نهایت افزایش تعداد ایمیل های کلیک شده و باز شده.

افزایش اعتبار (Reputation) ارسال، باعث افزایش سرعت ارسال ایمیل ها و احتمال رسیدن آن ها به اینباکس مشترکین جدید می شود.

این ابزار به مرور زمان و بررسی همه لیست ایمیل شما، باعث می شود کیفیت تحویل ایمیل ها بهتر و بهتر شود. 

 

ابزار ساخت سگمنت

این ابزار به شما این امکان را میدهد که از لیست ایمیل های خود، لیست ایمیل های جدیدی با معیار های مورد نظر خود بسازید. به این ترتیب می توانید روی مشترکین خود تمرکز بیشتری داشته باشید. مثلا از مشترکینی که تعامل کمتری با ایمیل های شما برقرار می کنند یک لیست ایمیل بسازید و پیشنهاد های ویژه ای برایشان ارسال کنید.

 

سنجیدن موضوع (Subject) و محتوا

شما می توانید از طراحی ها و عنوان های متفاوتی در کمپین های ایمیل خود استفاده کنید (A/B تست). می توانید چندین نسخه از یک خبرنامه ایجاد کنید با طراحی، عنوان و محتوای متفاوت. سپس با ارسال کمپین ایمیل به آن ها مقایسه کنید که تعامل مشترکین با کدام یک از آنها بیشتر از سایرین بوده است. برای مثال ممکن است محل قرار دادن دکمه یا لینک در خبرنامه، باعث تفاوت بسیاری در نرخ کلیک شود.

 

جزئیات گزارشات ایمیل های ارسال شده

ابزار پیگیری گزارشات میلزیلا به شما امکان میدهد تا جزئیات گزارش ایمیل های ارسال شده به هر مشترک را نگهداری و در هر زمان مشاهده کنید. تعداد ایمیل های باز شده، تعداد ایمیل های کلیک شده، آخرین ایمیل باز شده، آخرین کلیک انجام شده و… توسط هر مشترک، جداگانه قابل مشاهده است. این اطلاعات به شما امکان می دهد تا مشترکین را با معیار های بسیار دقیق از یک دیگر تفکیک کرده و بازدهی کمپین های ایمیلی خود را بیشتر و بیشتر کنید.

 

ابزار قدرتمند ارسال ایمیل اتوماتیک

ایمیل های اتوماتیک برای ایجاد تعامل مناسب با مشترکین بسیار تاثیر گذار هستند. ایمیل های اتوماتیک کار شما را برای حفظ علاقه مندی مشترکین کاهش می دهد. مثل ایمیل های خوش آمد گویی به اشتراک خبرنامه یا ارسال اتوماتیک ایمیل به مشترکینی که ایمیل قبل را باز کرده یا روی آن کلیک کرده اند، از قابلیت های ابزار ارسال اتوماتیک میلزیلا است.

درباره ابزار تحویل ایمیل و بهینه سازی ارسال ایمیل

Learn more about our Contact Delivery and Optimization Tools and how they will help you to get the most out of your account.

Delivery

The Contact Delivery and Optimization Tools features go beyond just access to the marketing tools. They are an extremely powerful delivery feature as well for our API. By tracking detailed statistics about all of your recipients (contacts) we are able to optimize your delivery. Whenever possible we use this information to deliver to the most engaged contacts first which raises your reputation with destination providers before delivering to new or less engaged contacts. This means more of your mail reaches the inbox, which means more opens and clicks. In addition, we are able to use the statistics from your engaged contacts to protect the IPs in your private or shared IP Pool. Our system will segment the best contacts onto some of the IPs and then when new contacts are added it will deliver them on the highest reputation IPs giving the highest probability of reaching the inbox for new contacts. These are very powerful tools that Elastic Email provides with this feature. The result is that over time as we learn more about your contacts your delivery gets better and better.

Contact Segmentation and List Tools

This feature allows you to create a list from existing lists and make powerful queries to create new ones. You can organize your contacts to meet your marketing goals whether you want to increase engagement, focus on your most interested subscribers or entice your less active contacts by sending them something special, this tool can help you pinpoint exactly who gets what mail you create and send.

A/X Testing for Subject and Content

You can do more than just test two different subject lines or templates (A/B testing). You can test several different versions of a template, including layouts, subject lines, and content. Use this feature to find out if one of your creative templates works better than another at engaging your subscribers. For example, maybe a button or link placement makes all difference in whether or not you get more clicks.

Detailed Contact Tracking, Ranking and Profiling

The Contact Delivery and Optimization Tools option allows you to keep track of a lot more data regarding your subscribers. You’ll get all the extra columns we support. The more information you have about your contacts, the better you can tailor your email campaigns to them. This advanced feature allows you to see the Total Opens, Total Clicks, LastOpened, LastClicked, Engaged Status and more. Profiling allows you to run queries based on all the data we’ve collected for you, build contact profiles based on open or click rates and more. Your options are literally limitless!

Custom Template Scripting

You can use code to transform your templates right into our editor. Make beautiful, powerful messages that communicate your message to your contacts.

Powerful Email Automation

Triggered campaigns or autoresponders can make a huge difference when it comes to creating a relationship with your subscribers. It can also cut down on work for you. Whether you want to acknowledge a new sign up or provide your contacts with a drip campaign that keeps them interested in your product or business this tool will provide you the means to set this up.

Attachment Editor

Need to attach that important file to your campaign? No problem! Enabling your Contact Delivery and Optimization Tools gives you the ability to add your attachments or embed your images with a few simple clicks. Remember to add credit for sending your attachments!

دیدگاهتان را بنویسید