رکورد SPF از مهمترین لازمه های ارسال ایمیل به اینباکس است.

در آموزش تایید دامنه در پنل میلزیلا آموختید که چگونه رکورد ها را به تنظیمات DNS دامنه خود اضافه کنید. یکی از رکورد هایی که باید اضافه کنید، SPF نامیده می شود. این رکورد از نوع TXT است اما عموما SPF نامیده می شود.

در پایین مراحلی که برای اضافه کردن SPF به تنظیمات DNS باید طی شود، شرح داده شده است:

 

Name: (@ دامنه شما (یا

Value: v=spf1 a mx include:_spf.elasticemail.com ~all

اگر از قبل رکورد SPF در تنظیمات شما وجود داشته باشد باید همان رکورد قبلی را ویرایش کنید. برای مثال اگر از قبل در دامنه شما این رکورد وجود داشته باشد:

v=spf1 a mx include:_spf.google.com ~all

شما فقط باید این رکورد را به آن اضافه کنید:

include:_spf.elasticemail.com

رکورد نهایی شما به این صورت خواهد بود:

v=spf1 a mx include:_spf.google.com include:_spf.elasticemail.com ~all

اگر رکورد شما تایید نشد قطعا مشکلی در وارد کردن رکورد ها وجود دارد. در ادامه برخی از مشکلات رایج در وارد کردن رکورد SPF را بررسی می کنیم.

 

وجود چند رکورد SPF

در اکثر دامنه ها ممکن است فقط یک رکورد SPF از قبل وجود داشته باشد. اگر دامنه شما از قبل بیشتر از یک رکورد SPF دارد، این موضوع باعث می شود تا رکورد SPF شما با خطا مواجه شود و حتی سرور های دریافت کننده ، ایمیل های شما را نپذیرند. اگر بیش از یک رکورد SPF در تنظیمات DNS شما وجود دارد رکورد هایی که استفاده نمی شوند  حذف کنید و یا آن ها را در یک رکورد ادغام کنید. هنگام ادغام رکورد ها توجه داشته باشید که رکورد  باید با “v=spf1” آغاز شده و با “~all” به پایان برسد.

 

محدودیت ادغام

در یک رکورد SPF نمی توان بیش از ۱۰ رکورد را ادغام کرد. هر عبارت “include” نشان دهنده یک SPF متفاوت است. اگر تعداد رکورد های SPF شما بیش تر از ۱۰ باشد با خطا مواجه خواهد شد. در مواردی که با محدودیت تعداد رکورد مواجه هستید می توانید یک زیر دامنه (subdomain) بسازید و رکورد را به آن اضافه کنید. زمانی که از زیر دامنه استفاده می کنید، ایمیل های شما نیز باید از همان زیر دامنه ارسال شوند.

 

خطا های نوشتاری (Syntax error)

اطمینان حاصل کنید که رکورد را به صورت صحیح وارد کرده اید. رکورد SPF باید:
با “v=spf1” آغاز شود

با “~all” یا “-all” یا “?all” پایان یابد

و نباید عبارت های “all” یا “v=spf1” بیش از یک بار در آن تکرار شده باشد

 ( v=spf1 a mx include:_spf.elasticemail.com ~all ~all برای مثال این رکورد صحیح نمیباشد )

 

نحوه تایپ

اگر رکورد شما تایید نشده است لطفا نحوه نوشتار صحیح آن را مجدد بررسی کنید. مثال:

“incldue” بجای “include”

یا

اطمینان حاصل کنید نام دامنه را به “_spf.elasticemail.com” نوشتید و به اشتباه “_spf.elasticmail.com” وارد نکرده اید.

 

هنوز تایید نشده؟!

همه تنظیمات DNS برای منتشر شدن به مقداری زمان نیاز دارند. این زمان معمولا از چند ثانیه تا یک ساعت متغیر است. در موارد نادر هم ممکن است تا ۴۸ ساعت به طول انجامد. اگر رکورد ها را صحیح وارد کرده اید و بعد از چند ساعت هنوز منتشر و تایید نشده، با سرور خود تماس بگیرید و علت را جویا شوید.

 

 

SPF validation is one of the most important aspects of good delivery.

The Domain Verification Tutorial will show you how to add the records to your domain’s DNS settings. One of the records you will be adding is what is called an SPF record. The actual record type is TXT but it widely used and referred to as SPF. As outlined in the tutorial, here are the steps you need to take to add the SPF record to your DNS:

Name: yourdomain (or @)

Value: v=spf1 a mx include:_spf.elasticemail.com ~all

If you already have an SPF entry then you need to edit your current one. For example, if your domain already has the record:

v=spf1 a mx include:_spf.google.com ~all

then you would just add: include:_spf.elasticemail.com

The final record would look like this:

v=spf1 a mx include:_spf.google.com include:_spf.elasticemail.com ~all

If your record does not validate – then it most likely means that either the record is failing to propagate or there is a configuration issue. Some very common SPF issues are listed below.

Multiple SPF Records

Each domain may have only one SPF entry. If your domain contains more than one entry, recipient servers will decline both – this will cause your emails to fail SPF. If there is more than one SPF entry in the domain’s DNS, remove ones that are not in use and/or merge existing ones into a single record. When merging make sure that your entry starts with “v=spf1” and ends with “~all” parameter.

Too many DNS lookups

An individual SPF record is limited to 10 “include” lookups. This means your record cannot generate more than 10 references to other domains.

Every instance of parameters “include”, “a”, “mx”, “ptr”, “exists”, “redirect” will generate one lookup. Additionally, if any domain that is referenced in an “include” contains another instance of those parameters it is also counted towards the 10 lookup limit.

If the SPF record exceeds 10 DNS lookups, the email will fail SPF.

Remove includes and references to domains are not in use anymore. Alternatively, subdomains can be used.  Creating a subdomain will allow an additional SPF record. However, if a subdomain is verified then the email will need to be sent from that subdomain.

Syntax error

Make sure the SPF record is properly constructed. Each SPF record must:

Start with “v=spf1”

End with “~all” , “-all” or “?all”

And does not have multiple “all” or “v=spf1” parts in the entry  (eg. v=spf1 a mx include:_spf.elasticemail.com ~all ~all )

Additional + in include

Some recipient servers are unable to pass SPF records when the “include” is prefixed with a “+” sign.  This is because the default parameter for the mechanism is a pass. The “+” also means pass, so it is redundant. Simply removing any “+” signs from the record will ensure it will pass will most recipient servers.

Typos

If your record is not validating, please double check your entry for typos. Examples:

“incldue” instead of “include”

Or

the domain name, make sure you use “_spf.elasticemail.com” and not the easily mistaken “_spf.elasticmail.com”

Still not verifying?

Each change in your DNS zone needs some time to propagate through the internet. Usually, it takes anywhere from a few seconds to one hour. However, in rare cases, this period may take up to 48 hours. If your record is still not propagated after several hours you should contact your domain hosting support and ask them if the change to your DNS has been properly saved and propagated.

دیدگاهتان را بنویسید