در صفحه Settings پنل میلزیلا، امکان پیکربندی گسترده تنظیمات برای حساب کاربری شما فراهم است. در بخش Sending این تنظیمات مربوط به ارسال و تحویل ایمیل های شما می باشد.

 

Return Bounce

این ویژگی به شما امکان می دهد تا گزارش ایمیل هایی که ارسال آنها با خطا مواجه شده را دریافت کنید. این گزارش به آدرس ایمیلی که شما در این بخش تعیین می کنید ارسال می شود.

وقتی در تحویل یک ایمیل مشکلی وجود داشته باشد (این مشکل ممکن است به هر دلیلی رخ دهد)، گزارش مربوط به آن، به آدرس ایمیلی که شما مشخص کرده اید ارسال می شود.

اگر این ابزار فعال باشد اما آدرس ایمیلی برای آن تعیین نکنید، گزارش ایمیل های ارسال نشده به آدرس ایمیل اصلی موجود در حساب کاربری شما ارسال می شود.

 

Track Clicks

وقتی در ایمیل های ارسالی خود لینک قرار داده اید و مایلید گزارش واکنش دریافت کنندگان ایمیل را مشاهده کنید، میلزیلا این کار را به دقت برای شما انجام خواهد داد. وفتی افراد ایمیل را باز می کنند، روی لینک موجود در ایمیل کلیک می کنند یا واکنشی به ایمیل شما نشان می دهند،جزئیات این واکنش را دریافت میکنید.

از این طریق میتوانید میزان تعامل مشترکین ایمیل خود را بسنجید.

 

Track Clicks By Link

این تیتر شاید در نگاه اول به موضوع قبل شبیه باشد اما در حقیقت متفاوت است!

وقتی این گزینه فعال باشد میلزیلا قادر است گزارش دقیق همه واکنش ها به لینک های موجود در ایمیل های ارسالی تان را در اختیارتان بگذارد.

 

میلزیلا به شما اعلام می کند که کدام لینک ها کلیک شده اند، چه تعداد بار کلیک شده اند، و کدام افراد روی آن ها کلیک کرده اند. میلزیلا همچنین تاریخ آخرین تعامل را به شما نمایش می دهد.

 

Auto Create Text Body

وقتی این گزینه در پنل میلزیلا فعال است، میلزیلا ایمیل های شما را از HTML به پیام متنی ساده تبدیل می کند. و اینگونه میلزیلا قادر است ایمیل های شما را به مخاطبینی که دستگاهشان از HTML پشتیبانی نمی کند، به درستی نمایش دهد.

 

Allow Custom Header

این تنظیمات در درجه اول برای کاربرانی است که از SMTP API و  HTTP API میلزیلا استفاده می کنند.

وقتی این گزینه فعال است شما می توانید به خبرنامه خود هِدِر های پیشرفته اضافه کنید (برای ارسال و دریافت اطلاعات بیشتر) این گزینه به صورت پیشفرض در میلزیلا غیر فعال است.

 

(BCC Email Address(es

این ابزار زمانی مفید است که شما مایل به دریافت یک نسخه کپی از ایمیل های مهم ارسال شده از پنل میلزیلا هستید.

 

برای دریافت نسخه کپی از ایمیل ارسال شده به آدرس های متفاوت، کافی است آدرس ایمیل مورد نظرتان را در این فیلد وارد کنید.

می توانید بیشتر از یک آدرس ایمیل هم وارد کنید. برای این کار ایمیل ها را با کلید (;) روی صفحه کلید، از یکدیگر جدا کنید.

 

Content Transfer Encoding Type

همانطور که میدانید، محتوایی که می سازید (نوشته، عکس و همه چیز!) قبل از ارسال کد گذاری می شوند.

ما کد گذاری Base64 را پیشنهاد می کنیم زیرا بیشتر سرور های ایمیلی از این نوع کد گذاری پشتیبانی می کنند. پنل میلزیلا این امکان را به شما می دهد که در موارد خاص از انواع دیگر کد گذاری ایمیل هم استفاده کنید.

کد گذاری های ایمیل قابل پشتیبانی در پنل میلزیلا:

None

Raw7Bit

Raw8Bit

Quoted-Printable

Base64

Uue

(حفظ کد گذاری انجام شده شما) User Provided

 

Enable Template Scripting

هنگامی که این ویژگی فعال است، می توانید توسط تگ ها مزدوج {{ }} در قالب ایمیل خود از جاوا اسکریپت استفاده کنید. چندین مثال برای استفاده از جاوا اسکریپت در قالب ایمیل.

 

Contact Pruning

وقتی این ابزار فعال است، بعد از ارسال تعداد ایمیلی که مشخص می کنید، مخاطبینی که هیچکدام از ایمیل ها را باز نکنند، ارسال ایمیل های بیشتر به آن ها متوقف می شود.

این قابلیت با محدودیت زمان هم قابل تنظیم است. به این صورت که اگر مخاطبین در بازه زمانی مشخص شده توسط شما، هیچکدام از ایمیل هایتان را باز نکنند، ارسال ایمیل های بعدی به آن ها متوقف خواهد شد.

آموزش استفاده از ابزار تفکیک ایمیل های غیر فعال

A guide to your basic account sending settings.

The settings screen lets you configure a wide range of features for your account. The Sending tab covers many features related to your email delivery.

Return Bounces

This option allows you to receive non-delivery reports to the email address that you set up. What does it really mean? If an email is not delivered (this can happen for various reasons), information about these non-deliveries will be sent to the address you have specified. However, if you turn on this option, but you do not enter an email address, all of the non-delivery reports will be forwarded to the default email address that you have on your account.

Track Clicks

When you put in your email the link that you would like to track, we rewrite it and thanks to this, every time when someone clicks/opens/reacts on it, you will receive information about this event. This way you can measure the engagement levels when you send mail to your users

Track Clicks By Link

Although at first glance it looks similar to the previous description, it is a slightly different thing.

When you turn on this setting, we will be able to send you detailed reports on all kind of reactions associated with the links that you put in your emails.

We will send you information about which link was clicked, how many times has been clicked, by whom, and we will also show you the date of the last interaction.

If you use the List-Unsubscribe Including a List-Unsubscribe header in your emails, it will help reduce complaints.

Auto Create Text Body

When enabled Elastic Email will transform your HTML message into a plain text message, which is based on the content of your email, we will be able to deliver your mail properly also for users who do not support the emails in HTML format. We often recommend that you activate this setting if you are getting spam check results that include this error: “Spam: Body: Message only has text/HTML MIME parts” So consider this setting carefully as it may be of use to improve your delivery.

Allow Custom Headers

This setting is intended primarily for users who use SMTP API and HTTP API. When you turn this setting on, you can add additional headers (to send and receive additional data) that are not set by default by us. These kinds of headers are mainly used in integrations with other programs or scripts.

BCC Email Address(es)

This setting is particularly useful if you would like to receive a copy of all the important emails that you send from your account. To get a copy of the email you send to a different address than the one that is the default address for your account, you just have to enter a new email address in the designated field. You can enter more than one address, but remember to separate them with a semicolon (‘;’).

Content Transfer Encoding Type

As you probably know, the content you create (text, images, everything) is properly encoded, and then sent to the recipient.

We recommend Base64 due to the fact that most of the servers operate on this coding.  However, it is worth remembering that in some cases, servers may prefer a different type of encoding content and in those cases, you have to set the appropriate type.

Supported Encoding Types:

None

Raw7Bit

Raw8Bit

Quoted-Printable

Base64

Uue

User Provided (whatever encoding you send us, we will preserve).

Enable Template Scripting

When this is enabled, you can execute Javascript within double merge tags {{ }} in templates. There are more examples in the Template Scripting Tutorial.

Contact Pruning

When Contact Pruning is enabled, contacts are automatically blocked after a specified number of emails are sent or within the specified time frame. The Contact Pruning Tutorial has more information.

دیدگاهتان را بنویسید