ساخت کمپین ترکیبی

کمپین های ترکیبی با امکان ارسال یک کمپین به چندین لیست مختلف

انتخاب بانک ایمیل
انتخاب تعداد ارسال
هزینه ارسال تبلیغ
0.00
 تومان
زمان دلخواه ارسال
سابجکت دلخواه ایمیل
انتخاب نام فرستنده

ورود / ثبت نام

پیش از ثبت نهایی کمپین لطفا وارد حساب کاربری خود شده و یا به رایگان ثبت نام کنید.