ساخت کمپین ترکیبی

کمپین های ترکیبی با امکان ارسال یک کمپین به چندین لیست مختلف

لیست *
انتخاب بانک ایمیل
انتخاب تعداد ارسال
مبلغ
هزینه ارسال تبلیغ
0.00
 تومان
زمان دلخواه ارسال
سابجکت دلخواه ایمیل
انتخاب نام فرستنده

ورود / ثبت نام

پیش از ثبت نهایی کمپین لطفا وارد حساب کاربری خود شده و یا به رایگان ثبت نام کنید.