دموی پنل ایمیل

Mailzila Demo

برای مشاهده ابزار و امکانات متنوع ایمیل مارکتینگ با ورود به داشبورد میلزیلا میتوانید از بخش های مختلف پنل دیدن نمایید. این پنل در حال حاضر قدرتمندترین ابزار ایمیل مارکتینگ در ایران میباشد.

برای شروع کار با پنل دمو، با مشخصات زیر وارد شوید: