درباره تله های اسپم در ایمیل مارکتینگ بیشتر بدانید و مطمئن شوید که تله های اسپم در لیست ایمیل شما وجود ندارد.اگر به تله اسپم گرفتار شدید چه کاری باید انجام دهید؟

اگر بازده ایمیل مارکتینگ شما به تازگی کاهش یافته ممکن است شما به تله اسپم گرفتار شده باشید.

تله اسپم چیست و چگونه کار می کند؟

وظیفه سرویس رسان های ایمیل مانند یاهو و جیمیل جلوگیری از رسیدن ایمیل هایی به اینباکس است که کاربر مایل به دریافت آنها نیست. آن ها این کار را به روش های مختلفی انجام میدهند که تله های اسپم یکی از این روش هاست.تله های اسپم به دو روش بکار گرفته می شوند:

روش اول:

سرویس رسان های ایمیل شروع به ساخت ایمیل های جعلی می کنند مثل john@mydomain.com میکنند. این ایمیل ها برا کسی فرستاده نمی شود و از آن ها برای عضیت در سایتی استفاده نمی شود.

آن ها این آدرس های ایمیل را به صورت تصادفی در وبسایت ها، گروه های اینترنتی، فرم های آنلاین و همه جای اینترنت قرار می دهند.

این آدرس های ایمیل اکنون یک تله اسپم هستند و منتظر کاربری برای دیدن و جمع آوری آن ها!

کسانی که توسط ربات ها، ایمیل های اینترنت را استخراج می کنند و سپس به آن ها ایمیل ارسال میکنند به تله اسپم گرفتار می شوند! آدرس ایمیل این افراد در سرویس رسان های ایمیلی وارد لیست اسپم می شود.

روش دوم:

سرویس رسان های ایمیل از ایمیل های غیر فعال استفاده می کنند. ایمیل هایی که ماه ها است مالک ایمیل وارد آن نشده را به عنوان تله اسپم استفاده می کنند.

آن ها منتظر می مانند تا ایمیل جدید برای این آدرس ها ارسال شود. مالک این ایمیل ها ماه ها است که هیچ پیام دریافتی ای را باز نکرده اند و سرویس رسان های ایمیل به خوبی می توانند تشخیص دهند که فرستنده ایمیل به این آدرس ها از لیست ایمیل تمیزی استفاده نمی کنند.

تله های اسپم یک روش تشخیص بسیار روشن است از اینکه فرستنده ایمیل از لیست ایمیل خوبی استفاده نمی کند و ایمیل مارکتینگ را به شیوه صحیح انجام نمی دهد.

چگونه بفهمیم تله های اسپم در لیست ایمیل ما وجود دارد؟چگونه گرفتار تله های اسپم نشویم؟

اگر مطمئن هستید که تله های اسپم در لیست ایمیل شما وجود ندارند درواقع کاملا در اشتباه هستید! تله های اسپم به دلایل مختلفی ممکن است در لیست ایمیل شما وجود داشته باشند.

اگر قبلا به تله اسپم گرفتار شده ام باید چه کار کنم؟کمک!

درواقع این کار ما نیست! وقتی شما به یک تله اسپم ایمیل ارسال می کنید، اعتبار آدرس شما نزد ربات های ایمیلی کل اینترنت کاهش می یابد. در این حالت خارج شدن از پوشه اسپم کار راحتی نیست! با توجه به اینکه اکثر تله های اسپم ایمیل های دریافتی را باز نمی کنند بهتر است یک سگمنت از کل لیست ایمیل های ۱۲ ماه گذشته که ایمیل های شما را باز نکرده اند بسازید.

می توانید یک ایمیل تایید عضویت در خبرنامه برای همه آن ها بفرستید. تا آن ها تایید کنند که مایل به دریافت ایمیل از سمت شما هستند. همه ایمیل هایی که پیام شما را تایید نکنند باید از لیست ایمیل اصلی حذف شوند.

بهترین کار جلوگیری از ورود تله های اسپم به لیست ایمیل است. می توانید با مطالعه راهنمای مدیریت لیست این کار را انجام دهید. واکنش کاربران خود را دنبال کنید و همیشه لیست ایمیل خود را به روز نگه دارید.


What are spam traps? How do they work?

It’s the job of ISPs (Internet Service Providers) and mailbox providers like Gmail, Yahoo or Hotmail to protect their users from unwanted or unsolicited email. They do this in a variety of ways, one of them is by creating and using spam trap addresses, they do this in two ways:

First way:

They start by creating fake email addresses john@yourdomain.com, fred@mydomain.com – They don’t share these addresses with anyone or use them to sign up for anything.

Then these addresses get placed randomly on websites, online groups, in forums and other places (you may have also heard the term honey-pot addresses).

These email addresses are now traps – waiting for someone to come along and see them for the taking.

Any marketers who scour the internet and add these addresses to their lists – then send to them – are automatically classified as spammers – you’ve fallen into the trap!

Second way:

– Mailbox providers and ISPs will use old email addresses that did belong to someone but have since been abandoned by the user, they then recycle these addresses by turning them into spam traps,

– They then wait for senders to email those addresses even though they are not getting opened by the recipient and then mailbox providers and ISPs can reasonably conclude that the sender is not using good list hygiene,

– Spam traps are a very clear indication that the sender is failing to uphold good email marketing and list management practices.

Should I be concerned about spam traps?

Yes. If these email addresses are found to be part of your contacts database and you send to them, you’re likely to be identified as a spammer and experience a lot of delivery issues. If you’re sending from a verified domain, it may become blacklisted.

Mailbox providers like Gmail, Yahoo, and Hotmail have several checks and filters that they use to determine whether or not the email you send is going to reach the inbox. These can include, but are not limited to:

– Opens and clicks – whether people are engaging with the email you send and appear to want and expect the mail,

– Number of complaints, or people who simply mark the mail as “spam”,

– Type of mail, format, spammy content, IP reputation and whether mail is coming from a verified domain,

– Has the sender hit any spam traps?

How do I know if a spam trap is on my list? Or how do I avoid spam traps?

If you think you’re safe from spam traps, you probably want to think again. Spam trap addresses can become part of your list in several different ways:

– By purchasing a list – this is something most ESPs (Email Service Providers) will not support and will cause you a lot of delivery problems,

– By randomly collecting addresses from websites, forums comments sections or other open sources,

– By not ensuring that your subscribers have double-opted into your mail,

– By sending to old addresses that are inactive (anything older than 6 months),

– If you’re not working to keep your list clean and using good list management.

What do I do if I’ve already hit a spam trap? Help!

Well, we won’t sugar coat it. If you’ve sent to a spam trap, it’s not good and it can be tricky to get your sender reputation and delivery back up to speed. Most spam traps will not have opened any of your emails so the best way to start is by taking any addresses that have not opened your mail in the last 12 months and creating a separate segment for those addresses.

Then, you can send a confirmation email to that segment of addresses to find out which of them want to continue to receive your emails. Any address that does not confirm should be removed from your list.

Overall, preventing spam traps from becoming part of your database in the first place is your best line of defense. You can do this by following good list management guidelines, tracking your subscriber’s actions and keeping your list up to date.

دیدگاهتان را بنویسید