این ابزار به شما این امکان را می دهد تا به سرعت و به راحتی یک لیست ایمیل یا یک سگمنت را به بخش های مختلف تفکیک کنید.

ابزار انتخاب نیچه به تعداد مشخص شده لیست تولید میکند. تعداد ایمیل ها به صورت مساوی و تصادفی در لیست ها توزیع می شود.

لیست ایمیل یا سگمنت مورد نظر خود را انتخاب کنید و از منوی “Create” روی گزینه “Nth Selection lists” کلیک کنید.

اسم لیست جدید را بنویسید و تعداد لیست هایی که تولید می شوند را انتخاب کنید.

The Nth Selection tool generates a specified number of lists. Each one containing an equal number of randomly distributed contacts.

Select the options for any existing static list or segment and choose “Nth Selection lists”.

Give the lists series a name and specify the number of lists to be generated.

Brand new static lists are created. These are available on the Static Lists tab.

دیدگاهتان را بنویسید