نحوه عضویت مجدد مخاطب در خبرنامه

در پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا، اگر مخاطبین شما به اشتباه یا به هر دلیلی عضویت در خبرنامه شما را لغو کردند، همیشه می توانید به عضویت مجدد آن ها در سیستم خبرنامه کمک کنید.

دو روش برای عضویت مجدد کاربران در سیستم خبرنامه وجود دارد:

#1فرم عضویت در خبرنامه

اضافه کردن مخاطب از طریق فرم عضویت در خبرنامه. از طریق پنل ایمیل میلزیلا به راحتی می توانید فرم عضویت در خبرنامه را ایجاد کنید.

#2لینک عضویت در خبرنامه

از منوی تنظیمات به بخش unsubscribe وارد شوید. با استفاده از لینک مستقیم اشتراک (subscription link) و ارسال آن برای کاربران، کاربر با یک کلیک به فرم عضویت در خبرنامه هدایت می شود.

در هر دو روش، بعد از اضافه شدن کاربر یک ایمیل حاوی لینک فعال سازی عضویت در خبرنامه برای کاربر ارسال می شود و بعد از کلیک روی لینک، وضعیت مخاطب در لیست شما به حالت فعال (Active) باز خواهد گشت.

There are two methods of resubscribing a contact:

Method #1 – Web Form

Add the contact via a Web Form that you can create with the help of Elastic Email (learn more here). 

Method #2 – Subscription link

Go to your Elastic Email account’s Settings “Unsubscribe” tab. Here you will find a “Subscription link” that you can copy and forward to your contact outside of Elastic Email. Once clicked, the user will be forwarded to a default subscription form.

With both methods, after the contact is added, they will be sent an email with an activation link – when the link is clicked, the contact’s status will change back to “Active”.

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
ارسال Whatsapp
اشتراک گذاری در email
ارسال با Email
اشتراک گذاری در telegram
ارسال Telegram