چندین راه برای اضافه کردن لیست ایمیل به پنل میلزیلا و آموزش مدیریت لیست های ایمیل

آپلود فایل CSV

به صفحه “contact” بروید و گزینه “Add Contacts” را از منوی “Manage Contacts” انتخاب کنید.

۱. رضایت مخاطبین خود را تایید کنید.

۲. فایل csv خود را به داخل صفحه بکشید.

ابزار آپلود لیست ایمیل، فایل csv و یا فایل csv فشرده شده (zip) را پشتیبانی می کند. بهتر است حد اکثر حجم فایل لیست ایمیل ۲۵MB باشد.

۳.می توانید فیلد های مربوط به اطلاعات مخاطبین را انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید که حتما لیست ایمیل ها شما در یک ستون با نام “email” وجود داشته باشد. و همچنین فقط یک ستون با این نام موجود باشد.

همچنین پنل ایمیل میلزیلا فیلد های زیر را به صورت خودکار تشخص می دهد:

email, firstname, lastname, title, organizationname, city, country, state, zip, phone, mobilenumber, birthdate, gender, websiteurl, pageviews, visits, industry, numberofemployees, annualrevenue, faxnumber, purchasecount, linkedinbio, linkedinconnections, twitterbio, twitterusername, twitterprofilephoto, twitterfollowercount

۴. سپس یکی از لیست های قبلی را برای اضافه شدن ایمیل های جدید انتخاب کنید و یا یک لیست ایمیل جدید بسازید.

نکته: نوع فایل csv برای آپلود باید از نوع “comma delimited values” باشد.

 

افزودن سریع ایمیل

برای اضافه کردن یک مخاطب به صورت دستی در صفحه “Contacts” از منوی “Manage Contacts” گزینه “Add Contact” را  انتخاب کنید.

تنها فیلد اجباری فیلد ایمیل است. بعد از اضافه شدن مخاطب فیلد های حاوی اطلاعت مخاطب قابل ویرایش است. انتخاب گزینه تایید کاربر برای دریافت ایمیل از شما اجباری است (“I confirm these contacts have consented to receive my communications”)

 

اضافه کردن لیست ایمیل از طریق ای پی آی (HTTP API) و اس ام تی پی (SMTP Relay)

اضافه کردن لیست ایمیل مخاطبین شما به صورت اتوماتیک از طریق API ما و SMTP Relay قابل تنظیم است.

 

لیست ایمیل عمومی (General)

لیست های ایمیل، اساس مدیریت مخاطبین هستند.

در پنل ایمیل میلزیلا، لیست “All Contacts” به صورت پیش فرض در این صفحه قرار دارد.

همه لیست ایمیل هایی که به پنل اضافه می کنید به صورت خودکار به این لیست هم اضافه می شود. می توانید به تعداد نامحدود لیست ایمیل بسازید. ایمیل ها قابلیت جا به جایی و یا اشتراک گذاشتن در لیست های مختلف را دارند. می توانید اطلاعات پروفایل یک مخاطب را در یک لیست خاص ویرایش کنید.

 

لیست ایمیل – ساخت لیست جدید

۱.به صفحه لیست ایمیل بروید و از منوی مدیریت مشترکین (Manage Contacts) گزینه “Create List” را انتخاب کنید.

۲.اسم لیست جدید را تایپ کنید.

۳. “Enable on Subscription Management” این گزینه برای فعال سازی ابزار مدیریت عضویت در خبرنامه است. تا دریافت کنندگان ایمیل بتوانند عضویت خود در خبرنامه شما را ببینند و مدیریت کنند.

توجه: وقتی این گزینه فعال باشد دریافت کنندگان ایمیل می توانند نام لیست ایمیل شما را ببینند. یک اسم مناسب برای لیست های خود انتخاب کنید.

 

ساخت لیست ایمیل تصادفی (Random)

۱. برای ساخت یک لیست ایمیل تصادفی، ابتدا لیستی را که می خواهید لیست ایمیل های تصادفی از آن ساخته شود را انتخاب کنید.

۲.از منوی “Create” گزینه “Randomized List” را انتخاب کنید.

۳.New List: نام لیست ایمیل جدید را تایپ کنید.

۴. of Random Contacts #: یک عدد مثبت جهت مبنای انتخاب ایمیل ها به صورت تصادفی انتخاب کنید.

۵.”Enable on Subscription Management” این گزینه برای فعال سازی ابزار “مدیریت عضویت در خبرنامه” است. تا دریافت کنندگان ایمیل بتوانند عضویت خود در خبرنامه شما را ببینند و مدیریت کنند.

۶. در پایان باید تایید کنید که صاحبین ایمیل ها برای دریافت ایمیل از شما، رضایت داده اند.

 

فیلتر لیست ایمیل آپلود شده

پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا به صورت خودکار لیست ایمیل های آپلود شده را اعتبار سنجی می کند. این یک قابلیت بسیار مفید است که به کاربران میلزیلا اجازه می دهد لیست ایمیل بهتری از مخاطبینشان بسازند. درواقع برای کاربران پنل میلزیلا این شرایط فراهم است که لیست ایمیل های خود را هنگام بارگذاری تمیز کنند. پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا با اجرای یک اسکریپت، آدرس های ایمیل آپلود شده را بررسی و ارزیابی می کند.

ایمیل ها زمانی به عنوان “Invalid” (نا معتبر) شناسایی می شوند که:
  • میلزیلا اطمینان دارد که این آدرس ایمیل وجود ندارد.
  • آدرس ایمیل اشتباه تایپی دارد. (مثلا yhoo بجای yahoo یا gamil بجای gmail)
  • آدرس دامنه ای که ایمیل در آن میزبانی می شوند وجود ندارد.
 
ایمیل ها زمانی به عنوان “Inactive” (غیرفعال) شناسایی می شوند که:
ایمیل ها زمانی به عنوان “unsubscribed”  شناسایی می شوند که:
  • صاحب ایمیل در ایمیل هایی که قبلا به او فرستادید از عضویت در خبرنامه شما انصراف داده است.

بعد از آپلود لیست ایمیل ها، در مرحله آخر اطلاعاتی شامل تعداد مخاطبین Active و Inactive و Invalid و  Unsubscribed مشاهده خواهید کرد.

 

میلزیلا به شدت توصیه می کند به ایمیل هایی که با وضعیت “Invalid” شناسایی شده اند، ایمیل ارسال نکنید. با این حال اگر از درست بودن این ایمیل ها اطمینان دارید می توانید در صفحه لیست ایمیل وضعیت آن ها را از “Invalid” به “Active” تغییر دهید.

 

هنگامی که یک لیست ایمیل تکراری آپلود می کنید، وضعیت ایمیل های تکراری تغییر نخواهد کرد و همان وضعیت قبلی در پنل درنظر خواهد گرفته شد. ایمیل های تکراری هنگام آپلود حذف می شوند.

 

 

*توصیه های ما تنها پیشنهادی است برای کمک به افزایش کیفیت بازاریابی ایمیلی شما

There are multiple ways to add contacts to your account and how to manage them.

Navigate to your “Contacts Screen” and select “Add Contacts” from the “Manage Contacts” drop down.

۱. Confirm your contact’s consent.

۲. Simply drag and drop the .csv file onto the screen.
The upload tool supports raw a single .csv file or a zipped .csv file. It is recommended that you keep the file size to a maximum of 25MB.

۳. You can then customize the contact fields.Make sure there is exactly one field labeled ’email’. There cannot be multiple contact field labels that use ’email’. The system will auto-detect existing contact fields as well as the following:

email, firstname, lastname, title, organizationname, city, country, state, zip, phone, mobilenumber, birthdate, gender, websiteurl, pageviews, visits, industry, numberofemployees, annualrevenue, faxnumber, purchasecount, linkedinbio, linkedinconnections, twitterbio, twitterusername, twitterprofilephoto, twitterfollowercount

Here are some example values for these fields:

someone@example.com, John, Doe, Sr, Example, New York, US, New York, 01234, 3334444, 5556666, yyyy-mm-dd, m, …
someone@example.com, Jane, Smith, Mrs, Example, New York, US, New York, 01234, 3334444, 5556666, yyyy-mm-dd, f, …

At the minimum the .csv file can simply be a column of email addresses:

email
address1@domain.com
address2@domain.com

۴. Then choose to add the contacts to either an existing static list or create a new static list for the contacts to be added to.

Larger files may take some time to process.

PROPER .CSV FORMAT:

**Note
“.csv” file stands for “comma delimited values” which are values separated by a comma.**

TIP!
If you have a Microsoft Excel file you can save the file to .csv by choosing Save As and choosing the .csv extension.

TIP!
If you are using a Mac computer, you will need to convert the file to CSV before uploading it.

Adding contacts – via Quick Add

To manually add a single contact to your account go to your Contacts Screen and click on “Add Contacts”. Or go to this screen. Quick Add tool is on the right.

The minimum required field is “Email”. Once the contact is on the account you can edit addition contact fields. You must check “I confirm these contacts have consented to receive my communications”.

Adding contacts – via HTTP API and SMTP Relay

Contacts can also be added to the account using our API.
Additionally, all recipients that are sent an email via API and via the SMTP Relay are automatically added to the account as a contact.

Contact Lists – in General

Lists are the basis for contact management.
“All Contacts” is the default list for an account here.

Every contact added to the account is included in this list. Unlimited lists can be created, and contacts can be added to specific lists. Contacts can be moved or shared between lists. A contact’s profile can be edited within a specific list.

Contact Lists – Creating New List

  1. Go to your Contacts Screen. Click on “Create List”.

۲. New List: Give your list a name.

۳. Allow Unsubscribe: When enabled this setting works with the {unsubscribelist} merge field to allow recipients to see which lists they are on.

TIP!
If Allow Unsubscribe is enabled then your recipients can see the list name. Give the list a name that means something to both you and your contacts.

Contact Lists – Creating Random List

۱. To create a random list of contacts, start by selecting the list you wish to pull the contacts from at random.

۲. Then click on “Create Randomized List”.

۳. New List: Enter the name of your new list.

۴.  # of Random Contacts: Enter a positive integer.

۵. Allow Unsubscribe: Works with {unsubscribelist} merge field to allow recipients to view and manage their subscriptions from their email.

۶. Must confirm your contacts have given you the consent.

Contact List – Upload Filtering

Our system automatically validates contacts that are uploaded to our system. This is a very useful feature of Elastic Email which helps to provide better lists for our clients. Basically, we provide the user with the option to “clean” the data they are uploading to us. We run a script that compares and tests the addresses uploaded to our system.

Addresses are marked as Invalid when:

  • we know that the email address does not exist,
  • the email address has bad syntax,
  • the email address is hosted on a non-existent domain.

Addresses are marked as Inactive when:

  • the email address is a Role Address,
  • we believe that the email address is a spam trap.

When you upload contacts, on the last step, you are provided with information about how many contacts were uploaded as Active, Inactive, Invalid and Unsubscribed and why they were uploaded as such.

If we know that the address is invalid – we will mark it during upload and change its status to invalid. If you upload an address that the system recognizes as a spam trap, it will be marked as Inactive.

If in the past the recipient has unsubscribed or complaint, the status of this contact will be changed to Unsubscribed and no more emails will be sent to them.

We strongly recommend that you don’t send to the addresses we’ve filtered as Invalid. If you are sure that the contact is valid, you can change the status of the contact from Invalid to Active from you All Contacts screen. If the contact has a status of Inactive, you can Activate it via your Contacts menu.

Re-uploaded addresses keep their previous status. So, if you have the contact that has a status of Complaint, after re-uploading it, it will still have status Complaint (even if you uploaded it as Active).  While uploading, we will remove duplicate contacts.

Our results are just recommendations for you which will assist you with improving your delivery.

دیدگاهتان را بنویسید