آموزش نحوه جلوگیری از ارسال ایمیل به مخاطبین خاص.

در بعضی مواقع شما نیاز دارید تا مطمئن شوید بعضی از مخاطبان مورد نظرتان ایمیل های شما را دریافت نمی کنند.

آن ها ممکن است از یک منبع خارجی وارد پنل شده و قبلا عضویت در خبرنامه را لغو کرده باشند یا به هر دلیلی بلاک شده باشند. وقتی تمامی مخاطبین یک لیست این وضعیت را داشته باشند، این لیست، “لیست ایمیل های بلاک شده” نامیده می شود.

در پنل ایمیل میلزیلا دو راه برای ساخت این نوع لیست ایمیل وجود دارد.

 

۱. تغییر وضعیت ایمیل ها

وقتی شما مخاطبین جدید را در پنل میلزیلا آپلود می کنید (به هر لیستی) گزینه ای به نام “Set uploaded contacts status to” را مشاهده خواهید کرد. از منوی موجود گزینه “Unsubscribed” را انتخاب کنید.

با اینکه مخاطبینی که وضعیت “Unsubscribed” دارند جزو لیست ایمیل شما محسوب می شوند، اما به طور خودکار ارسال ایمیل به این نوع از مخاطبان انجام نمی شود و آن ها هیچ پیامی از شما دریافت نخواهند کرد.

 

۲.ساخت سگمنت

وقتی شما یک سگمنت می سازید، درواقع لیست ایمیلی از مخاطبین با شرایط و قوانین تعریف شده ایجاد می کنید. ابتدا نیاز دارید دو لیست ایمیل بسازید. اولی لیست کلی ایمیل ها (نام این لیست را “TheOKlist” میگذاریم) و دومی لیست ایمیل هایی که قصد دارید ایمیل های شما به آن ها ارسال نشود (نام این لیست را “TheNOlist” میگذاریم)

حالا یک سگمنت جدید ایجاد کنید (برای همراهی با مثال، اسم سگمنت را “TheFINALlist” بگذارید) و قوانین زیر را برای آن تعریف کنید:

listname = ‘TheOKlist’ AND listname != ‘TheNOlist’

از حالا به بعد وقتی کمپین ایمیل خود را به لیست “TheFINALlist” ارسال کنید، به طور خودکار مخاطبین لیست “TheNOlist” از لیست اصلی ایمیل (TheOKlist) حذف شده سپس ارسال به سایر مخاطبین باقی مانده ارسال می شود.

این روش تضمین میکند که به هیچ وجه ایمیل های شما به مخاطبینی که موردنظر تان است ارسال نخواهند شد. و به شما برای اجرای کمپین های ایمیلی بهتر و تمیز تر کمک می کند.

 
Learn how you can avoid sending emails to specific contacts.

Sometimes, you just want to make sure that some of the contacts won’t receive your emails. They may be either from your external database where they’ve unsubscribed earlier or were blocked for any other reason. If you keep them in a separate list, this list is called a “suppression list” or a “blocked contacts list”. Below are two methods for how such lists can be managed in Elastic Email.

Method #1 (Status change)

When you upload new contacts in Elastic Email dashboard (to any list), you will find a “Set uploaded contacts status to” option – from the dropdown menu select “unsubscribed”.

While “unsubscribed” contact is still part of the sending list and counts towards the number of sent emails, it will automatically be suppressed and will not receive any message.

Method #2 (Contact segmentation)

When you create a segment (dynamic contact list), it will contain only those contacts that match a specific rule. In order for it to work, you need to create at least two static lists: one with your normal contacts (let’s name it “TheOKlist”) and one with the contacts you want to suppress (“TheNOlist”).

listname = 'TheOKlist' AND listname != 'TheNOlist'

From now on, whenever you send to “TheFINALlist”, it will include contacts from “TheOKlist”, but will automatically exclude the ones that are on “TheNOlist”.
This method ensures that there will be no attempt to send to the blocked contact, resulting in a smaller and cleaner campaign.

دیدگاهتان را بنویسید