تماس با ایمیل ایران

راه های ارتباطی ما

برای تماس با واحد های مختلف میلزیلا از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید، لطفا برای پاسخ به موضوعات خود از قبل بخش سوالات را مطالعه نمایید.

بخش فروش

تلفن ۰۲۱.۲۲۸۹۱۶۱۵
ایمیل: sales @ email-iran.com

بخش کمپین

تلفن ۰۹۱۲۷۰۸۲۴۴۸
ایمیل: ads @ email-iran.com

فرم تماس با مجموعه