در این آموزش با پروسه کامل ساخت اولین کمپین ایمیل همراه شما خواهیم بود.

در پنل میلزیلا، زمانی که شما یک ایمیل را به گروهی از مخاطبین ارسال می کنید، ما آن را کمپین می نامیم. برای ارسال کمپین به یک خبرنامه (قالب ایمیل) نیاز دارید (که به عنوان ایمیل ارسال شود) و به مخاطب نیاز دارید (لیست ایمیل – کاربرانی که ایمیل شما را دریافت کنند) 

با لیست ایمیل شروع می کنیم. ساده ترین روش برای اضافه کردن گروه بزرگی از ایمیل ها به عنوان مخاطب در پنل میلزیلا، آپلود یک فایل CSV است. ویدئو زیر چگونگی این کار را آموزش می دهد:

اکثر نرم افزار های مدیریت مشتری، به شما این امکان را می دهند که لیست مخاطبین خود را در قالب یک فایل CSV دانلود کنید.

اطمینان حاصل کنید که فایل CSV شما حد اقل دارای یک ستون با نام “email” باشد که حاوی لیست ایمیل مخاطبین شما است. مثال:

برای مشاهده همه امکانات قابل استفاده برای ساخت لیست ایمیل، این آموزش را مطالعه کنید.

حالا شما مخاطبینی برای ارسال ایمیل در حساب کاربری خود دارید، زمان آن رسیده یک خبرنامه (قالب ایمیل) آماده کنید:

میلزیلا قالب های ایمیل زیادی برای شما آماده کرده است که می توانید از آن ها استفاده کنید و همچنین امکانات کاملی برای ویرایش آن ها به شکل دلخواه شما وجود دارد، همچنین می توانید با ابزار ساخت قالب، به سادگی خبرنامه مورد نظر خود را از ابتدا طراحی کنید.

حالا خبرنامه شما آماده است و می توانید ساخت کمپین را شروع کنید.:

 
This guide will walk you through the process of sending your first campaign.
 

Here at Elastic Email, when you send an email to any group of contacts we call that a “campaign”. To send a campaign you need a template (which becomes the email) and you need contacts (the people who receive the email). Let’s start with contacts.

The easiest way to add large groups of contacts to your account at once is to upload a .csv file. This video shows you how:

Most spreadsheet software should allow you to export your contact list as a .csv file.

Make sure your .csv file has a minimum of at least one column labeled ’email’ that contains a list of email addresses.
example:
email
something@somedomain.com

For an overview of your Contacts Screen and other contacts’ tools visit this tutorial.

Now that you have contacts in your account, it is time to prepare a template:

There are many templates to choose from and very many ways to customize them. 

Now that you have a template ready, it is time to create the campaign:

Try not to get distracted by all the other bells and whistles as this step is easy. In the Campaign Creator just choose the list of the contacts, choose the template, and press “Send”. The campaign will submit for processing.

دیدگاهتان را بنویسید