تنظیم ارسال ایمیل اتوماتیک برای تعامل بیشتر با مخاطبین

کمپین های اتوماتیک یا پاسخ اتوماتیک به ایمیل ها یک راه مناسب برای حفظ تعامل با دریافت کنندگان ایمیل است. برای مثال وقتی یک مخاطب در فرم عضویت خبرنامه شما ثبت نام می کند و یک ایمیل تایید عضویت برای او ارسال می شود، شما یک ایمیل اتوماتیک فرستاده اید.

در صفحه کمپین گزینه “Create Campain” را انتخاب کنید. در قسمت “SETTINGS & TRACKING” تنظیماتی مبنی بر زمان ارسال ایمیل را مشاهده خواهید کرد (When to send)

 

وقتی مخاطب ایمیل را باز می کند،

وقتی مخاطب روی لینک درون ایمیل کلیک می کند،

زمای که مخاطب به لیست ایمیل اضافه می شود (مخصوص مخاطبینی که از فرم آنلاین و یا به صورت دستی (Quick Add) اضافه می شوند.

 

Setup automatic event-triggered emails for more personalized engagement.

Triggered mail, automation campaigns or autoresponders are a great way to stay relevant and connected with your contacts. As an example, if you send a confirmation email after someone signs up to receive your newsletter, that is a triggered email.

Get started by heading to your Campaign screen and the choose to “Create Campaign”. Then, you’ll see the options in the available drop down boxes for when the email should be sent based on a particular triggered event:

when a contact opens an email,

video

when a contact clicks an email,

video

when a contact is added to your trigger audience (IMPORTANT NOTE: this will only work for contacts added via Quick Add or Web Form).

video

You also have the option to decide when this triggered email gets sent.

 

دیدگاهتان را بنویسید