اتوماسیون ایمیلی

ارسال هوشمند و خودکار ایمیل

با انتخاب مکانیزم های هوشمند بازاریابی و بصورت خودکار به مشترکین خود پس از انجام عملیات ها و رفتارهای مختلف ایمیل های هدفمند ارسال کنید و نرخ تعامل و فروش خود را افزایش دهید.

ساخت ایمیل اتومات با اتوماسیون ایمیلی

مکانیزم های اتومات برای بازاریابی

با مشتریان خود در زمان مناسب تعامل کنید.

ایمیل خوش آمدگویی

ارسال اولین ایمیل خودکار پس از ثبت نام مشترک در لیست با عنوان و محتوای خوش آمدگویی به خدمات و یا وب سایت.

ارسال ایمیل خداحافظی

یک ایمیل شامل متن خداحافظی بهمراه نظرسنجی و علت لغو اشتراک برای مشترکین خود بفرستید.

ایمیل تبریک تولد

در روز تولد مشتریان خود به آنها ایمیل اختصاصی تبریک بفرستید و یا با ارسال تخفیف و یا کد هدیه آنها را خوشحال کنید.

ایمیل بر اساس تقویم

برای تاریخ دلخواه از تقویم ایمیل خود را تنظیم کرده و یا برای دوره هفتگی یا ماهیانه بصورت خودکار مشخص کنید.

ایمیل مرتب و دوره ای

پس از لغو اشتراک توسط مشترک یک ایمیل حاوی نظرخواهی و بهمراه متن خداحافظی بفرستید.

ایمیل با درخواست aPI

مکانیزم ارسال ایمیل های سریالی بر اساس API از طریق نوتیفیکیشن و برنامه ها برای برنامه نویسی شما

عملیات های دلخواه برای مکانیزم های ایمیلی:

ارسال ایمیل

در زمان دلخواه، ایمیل دلخواه را بفرستید

توقف و انتظار

فاصله زمانی دلخواه پیش از ارسال ایمیل

شرایط دلخواه

شرط های مورد نظر خود را اعمال کنید