آیا می دانید ایمیل های تحت سایت یا ایمیل های شرکتی در ایمیل مارکتینگ چه نقشی دارند و چرا ارسال کمپین های تبلیغاتی به آن ها، ارسال ها و تحویل همه ایمیل های شما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

ایمیل های شرکتی و تحت وبسایت معمولا برای ارتباطات گروهی و تیمی هستند و با اسامی مختلفی استفاده میشوند:

accounting@ admin@ booking@ contact@ editor@ everyone@ feedback@ finance@ ftp@ helpdesk@ hostmaster@ info@ information@ jobs@ mail@ marketing@ news@ no-reply@ noc@ office@ privacy@ remove@ request@ resumes@ root@ sales@ security@

این ایمیل ها به یک شخص تعلق ندارند، وقتی افراد پیام خود را به این ایمیل ها میفرستند، پیام برای همه افراد گروه ایمیل می شود. برای مثال اگر شما ایمیلی به آدرس sales@examople.com بفرسید، همه اعضای تیم فروش یک کپی از ایمیل شما را دریافت می کنند.

این نوع ایمیل ها برای ارتباطات یک فرد با یک شرکت بسیار مناسب است. مثلا وقتی سوالی درباره یک محصول دارید یا در رابطه با یک مشکل نیاز به کمک دارید، با ارسال یک پیام به ایمیل شرکتی چند نفر از یک شرکت ایمیل شما را بررسی کرده و شما را راهنمایی خواهند کرد.

حالا چرا این نوع ایمیل ها نباید در کمپین های ایمیل مارکتینگ مورد استفاده قرار بگیرند؟ایمیل شما به چندین نفر ارسال خواهد شد، بنابراین راهی برای اطمینان حاصل کردن از اینکه همه این افراد به شما اجازه ارسال ایمیل داده باشند وجود ندارد. و ارسال ایمیل های بازاریابی و یا خبرنامه ممکن است باعث ناراحتی این افراد شود. این موضوع باعث افزایش اسپم شدن ایمیل های شما و کاهش کلی نرخ تحویل ایمیل به اینباکس در کل کمپین ایمیلی می شود.

وقتی یک لیست ایمیل حاوی تعداد زیادی از ایمیل های شرکتی است ب این معنی است که به احتمال زیاد این ایمیل ها از منابع مختلف جمع آوری شده اند. زیرا به تور معمول عضویت این تعداد از ایمیل ها از طریق فرم عضویت در خبرنامه، تقریبا غیر ممکن است و طبق قوانین جهانی ایمیل مارکتینگ شما فقط اجازه دارید به کاربرانی که به شما اجازه داده اند، ایمیل ارسال کنید

ربات های سرویس رسان های ایمیلی مانند جیمیل، یاهو یا هات میل، همه ایمیل های ارسالی شما را بررسی میکنند! اگر آن ها تعداد زیادی از ایمیل های شرکتی را در آدرس دریافت کنندگان شما ببینند، به احتمال زیاد همه ایمیل های شما را هرزنامه تشخیص داده و آن ها را به پوشه اسپم میفرستند!

به همین دلیل وقتی یک لیست ایمیل را وارد پنل ایمیل میلزیلا میکنید، میلزیلا به صورت خودکار همه ایمیل های شرکتی را به وضعیت غیر فعال تغییر میدهد و کمپین ایمیلی را به ایمیل های شرکتی ارسال نمی کند. با این حال اگر مطمئن هستید که ایمیل های شرکتی شما معتبر هستند و یک مالک واقعی دارند، می توانید از صفحه لیست ایمیل، وضعیت این ایمیل ها را به فعال تغییر دهید و ارسال ایمیل به آن ها را انجام دهید.

اگر در لیست ایمیل خود ایمیل های شرکتی دارید، توصیه ما این است که این ایمیل ها را حذف کنید و به دنبال ایمیل های شخصی باشید. همه افرادی که در شرکت ها کار میکنند یک ایمیل شخصی هم دارند و ایمیل های شخصی برای انجام یک ایمیل مارکتینگ استاندارد و مداوم بسیار مناسب هستند.


They do not belong to a single person – when somebody sends a message to role account – email is redistributed to all members of that group. For example, if you send an email to sales@example.com  – every member of the sales team will receive the copy of that message.

This is very handy when you need to personally communicate with a company – for example, if you have a question about the product or need help with a problem. Sending to role addresses will ensure that somebody from the company will get your message and assist you.

That is also the reason why these type of addresses should not be used in marketing communications – your email will be redistributed to multiple people – so there is no way to ensure that every end recipient has given you permission to send them an email. Group recipients may be upset about receiving unwanted information – and this can lead to emails getting marked as spam and an overall drop in delivery.

If a contact list contains a large number of role addresses then typically it means maintenance and email gathering practices may be subpar. Due to their nature, confirming opt-in for a role account is very hard – and that suggests addresses on those lists are not gathered in double opt-in fashion.

Email Service Providers like Gmail, Hotmail or Yahoo scan and track the percentage of your recipient addresses that are role addresses. If they see high ratios of role addresses then they will be more likely to throttle or filter your emails to spam folders.

For this reason, when you upload a list to Elastic Email – role addresses are excluded from Active contacts. They are automatically set to an Inactive status. That means any message sent to them will be suppressed. If you know that an address is valid and it has a single, real owner (eg. this is a small business and one person operates it as a sales representative) you can activate that address from the contact menu.

If you have role address on your list we recommend removing them. Instead, you should ask for a personal email. In large companies, each employee has their own, individual email address – and in this way, you can reach your recipient, without sending an email to the group address.

One to one engagement in this way will help you build and maintain a good reputation as an email marketer.

دیدگاهتان را بنویسید