وجود لینک لغو اشتراک برای همه ایمیل های ارسالی اجباری است.

وقتی از پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا استفاده می کنید به راحتی می توانید لینک لغو اشتراک را به خبرنامه های خود اضافه کنید. ویدئو زیر چگونگی این کار را نشان می دهد:

مثال ساده

<a href=”{unsubscribe}”>Unsubscribe</a>

انتقال به صفحه مورد نظر بعد از لغو اشتراک خبرنامه

اگر می خواهید مشترکین، بعد از کلیک روی لغو اشتراک خبرنامه، به صفحه مورد نظر از سایت خودتان منتقل شود. همچنان باید این کار را از طریق میلزیلا انجام دهید. همه کاری که باید انجام دهید گذاشتن لینک صفحه مورد نظر در کد تگ لغو اشتراک است.

با این کار همزمان عملیات لغو اشتراک انجام شده و مشترکین به صفحه مورد نظر شما هدایت می شوند:

<a href=”{unsubscribe:http://redirect-to-your-own-unsubscribe}”>Unsubscribe</a>

مدیریت اشتراک

این ابزار به مشترکین امکان می دهند تا انتخاب کنند که مایل به عضویت در کدامیک از خبرنامه های شما هستند. به این صورت که نام لیست هایی که شما تعیین کرده اید برای آن ها به نمایش در می آید تا از میان آن ها خبرنامه مورد نظر خود را انتخاب کنند.پس نام لیست های خود را مناسب انتخاب کنید.

لغو اشتراک خبرنامه و دریافت ایمیل های Transactional

اگر این گزینه فعال باشد مشترکین این اختیار را دارند تا هنگام لغو اشتراک خود از دریافت خبرنامه تایید کنند که مایل به دریافت ایمیل های Transactional هستند.

پنل ایمیل میلزیلا به طور اتوماتیک از ارسال ایمیل به این مشترکین جلوگیری می کند. دیگر نیازی نیست نگران ارسال اشتباه ایمیل های بازاریابی به مشترکینی شوید که این اشتراک خود در خبرنامه شما را لغو کرده اند. اما همچنان این مشترکین در پنل ایمیل شما باقی خواهند ماند و ایمیل های Transactional را دریافت کنند.

 

لغو اشتراک بدون باز کردن ایمیل

با فعال کردن گزینه “Use list unsubscribe” و استفاده از هدر ایمیل، دریافت کنندگان این امکان را دارند تا بدون باز کردن ایمیل، دکمه لغو اشتراک را در اینباکس خود مشاهده کنند. این کار نارضایتی دریافت کنندگان ایمیل را کاهش می دهد و باعث می شود احتمال اسپم شدن شما توسط آن ها کاهش یابد.

 

اطلاع رسانی لغو اشتراک

با فعاسازی این گزینه، لغو اشتراک کاربران از طریق ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید

 

لینک عضویت خبرنامه

این لینک درواقع آدرس فرم اختصاصی عضویت خبرنامه شما است و کاربران می توانند از طریق آن در خبرنامه شما عضو شوند.ب رای کپی این لینک روی آیکن کپی کلیک کنید.

 

All email is required to have a working unsubscribe link.

Whether you are sending via the SMTP Relay, HTTP API, or the User Interface you can add an unsubscribe link to your emails. This video shows you how:

Basic Example:

  <a href="{unsubscribe}">Unsubscribe</a>

Third-Party Example:

If you are using a third-party unsubscribe feature, you are still required to redirect unsubscribes through Elastic Email. All you have to do is embed your unsubscribe link in our merge field using a “:”.
The unsubscribe will register with Elastic Email in the background and redirect the user to your unsubscribe page.

  <a href="{unsubscribe:http://redirect-to-your-own-unsubscribe}">Unsubscribe</a>

Third-Party Multiple Unsubscribe Example:

If you are managing multiple lists with a thir-party unsubscribe feature then we recommend you use two unsubscribe links in your email. The optional first unsubscribe links directly to your third-party unsubscribe and might have text such as “Manage Subscriptions” or “Manage Email Preferences”. The mandatory second unsubscribe uses the redirect syntax above and might have text such as “Unsubscribe from all mailings”.

  <a href="http://link-to-your-own-unsubscribe">Manage Email Preferences</a>

  <a href="{unsubscribe:http://redirect-to-your-own-unsubscribe}">Unsubscribe from all email</a>

AcyMailing Examples:

  <a href="{unsubscribe:{unsubscribe}{/unsubscribe}}">Unsubscribe</a>
  <a href="{unsubscribeauto:{unsubscribe}{/unsubscribe}}">Unsubscribe</a>

Manage Subscriptions

This setting allows contacts to choose which lists they want to be subscribed to directly from the email. You can choose which lists you want to be visible by editing a static list and enabling it. When “Subscribed Lists Only” is enabled, only the lists that the contact is on will display. This video shows you how:

Transactional Unsubscribe

When ticked this enables the option for contacts to opt into transactional email only instead of unsubscribing from all of your emails.

To send to contacts that have opted into transactional email only, you must:

A) HTTP API – Pass the parameter “isTransactional = true”,

B) SMTP Relay – Add a header “IsTransactional” with the value of “True”.

Our system will automatically suppress marketing mail to any contacts that have opted into transactional email only. You do not have to worry about sending a marketing email to a contact that only wants your critical transactional mail.

List-Unsubscribe

This will allow you to enable or disable the List-Unsubscribe header. When enabled a header will be formatted into your emails which works with many major ESPs like Gmail to provide an unsubscribe link in the inbox to allow users to unsubscribe without having to open the email. This is proven to help reduce complaints which will keep your mail going to the inbox. It is always recommended to use this header, especially for marketing email. You can read more about this header here.

Logo URL

This field will accept a URL to an image of your logo. The logo will be used to brand the unsubscribe process.

Unsubscribe Notifications

When this is enabled, a notification email is sent to the specified addresses whenever a contact unsubscribes.

Subscription Link

This feature auto-generates a landing page for your contacts to subscribe or re-subscribe. The copy icon will add the URL to your clipboard.

دیدگاهتان را بنویسید