ساخت فرم عضویت خبرنامه با ابزار فرم ساز میلزیلا

ابزار ساخت فرم میلزیلا، کد HTML فرم ساخته شده را در اختیار شما قرار میدهد که میتوانید آن را در هر جای سایتتان قرار دهید. فرم عضویت خبرنامه با قالب پیش فرض زیبا و انتقال خودکار به صفحه خوش آمد گویی. فرم عضویت در خبرنامه اولین لازمه انجام صحیح ایمیل مارکتینگ است.

ساخت لیست جدید

پیشنهاد می کنیم برای فرم خود یک لیست ایمیل جدا بسازید تا کاربرانی که فرم را کامل می کنند به این لیست اضافه شوند. یک اسم مرتبط برای آن انتخاب کنید. مثل “web signup”

 

ساخت خبرنامه

برای ارسال ایمیل تایید به کاربران جدید، به یک خبرنامه اختصاصی نیاز دارید. می توانید با ابزار طراحی خبرنامه میلزیلا آن را بسازید و یا از قالب های آماده میلزیلا استفاده کنید.

برای درج لینک فعالسازی باید از تگ {url} در خبرنامه خود استفاده کنید تا لینک تایید هر کاربر به صورت خودکار در خبرنامه ارسالی درج شود. با کلیک بر بروی این لینک، کاربر با وضعیت Active به لیست ایمیل شما اضافه خواهد شد.

 

تکیل فرم

Contact Fields: می توانید فیلد های مورد نظر برای ثبت نام کاربران در خبرنامه را به دلخواه تغییر دهید.

Form Submit URL: آدرس صفحه ای از سایت شما که کاربر بعد از کلیک روی دکمه عضویت در خبرنامه به آن هدایت خواهد شد.

Confirmation URL: آدرس صفحه ای از سایت شما که کاربر بعد از کلیک روی لینک تایید موجود در ایمیل فعالسازی، به آن هدایت خواهد شد.

URL Redirection for existing Contacts: آدرس صفحه ای از سایت شما که در صورت تکراری بودن کاربر و عضو بودن او از قبل در خبرنامه، کاربر به این صفحه هدایت خواهد شد.

Get notifications: آدرس ایمیلی که اطلاع رسانی عضویت های جدید در سیستم خبرنامه به آن ارسال خواهد شد.

Add Contacts To: لیست ایمیلی که از قبل ساخته اید را برای اضافه شدن کاربران جدید انتخاب کنید. می توانید کاربر را به چندین لیست اضافه کنید.

Activation template: خبرنامه ای که برای تایید عضویت طراحی کرده اید انتخاب کنید. اگر هنوز برای این موضوع قالبی ندارید باید آن را بسازید.

توجه: دقت کنید که محتوای خبرنامه حتما باید حاوی تگ (url) باشد و نام خبرنامه نباید شامل فضای خالی باشد!

Style: تغییرات بصری قالب خبرنامه

HTML: بعد از اعمال همه تنظیمات روی این گزینه کلیک کنید. کد HTML را کپی و در سایت خود استفاده کنید.

 

تبریک! فرم عضویت در خبرنامه دوبار تایید شما آماده کار است و به این صورت کار می کند:

هنگامی که یک کاربر جدید این فرم را تکمیل می کند و روی گزینه عضویت کلیک میکند به صفحه ای که آدرس آن را تعیین کرده اید هدایت می شود (Form Submit URL)

در این حالت فرم شما با فراخوانی از طریق API میلزیلا، مخاطب را با وضعیت “NotConfirmed” به لیست ایمیل تعیین شده اضافه میکند.

همچنین از طریق فراخوانی API یک ایمیل تایید برای کاربر فرستاده می شود. کاربر وقتی روی لینک فعالسازی این ایمیل کلیک کنید وضعتش در پنل شما به “Engaged” تغییر می کند.

اگر کاریر از قبل در خبرنامه شما عضو باشد به صفحه ای که قبلا تعیین کرده اید(URL Redirection for existing Contacts) هدایت خواهد شد.

 
 
The web form tool will generate HTML that you can put directly on your website. Grow your Double Opt-In list using custom templates and redirects to welcome pages. This is the most basic and important tool to grow your email marketing.

1. Create A New Static List

It is recommended that you create a new static list specifically for this and name it after its purpose: “Web Form Sign Ups” or “Blog Subscribers”.

2. Activation Template

You will need to create an email template specifically for this if you wish to customize the email. Otherwise, a generic template is used.
The Template Gallery in your account has a few free examples that are easy to customize.
The {url} merge field must be used in the template. This will generate the link which will verify the contact’s address and add the contact as Active Status to the account.

3. Build Your Form

Contact fields – customize the fields you want your contacts to fill out to become a subscriber.

Form Submit URL – the URL of your custom webpage on your website that the user will be redirected to after clicking “Subscribe” (new contact or contact with NotConfirmedTransactionalStaleUnsubscribed or Complaint status).

Confirmation URL – the URL of your custom webpage on your website that the user will be redirected to after clicking the link in the confirmation email.

URL Redirection for existing Contacts – the URL of your custom webpage on your website that the user will be redirected to after clicking “Subscribe”, but if they have already subscribed earlier (contacts have either Active or Engaged status).

(Note! The URL addresses above must begin with HTTP or HTTPS!)

Get notifications – enter the email address where (and if) you’d like to be notified of each new subscription.

Add Contacts To – Select the label(s) that you have already created that you want the contacts to be added to.  You can add the contact to multiple labels and enable a choice for your subscribers.

Activation template  – select the custom activation template you made previously. If no template is selected a generic one will be used. (IMPORTANT! An {url} merge tag needs to be used and there can be no spaces in the template’s name!)

Style – modify the visuals of your template.

HTML Code– click this when you have finished customizing. Copy the HTML and use it on your website.

4. Grow Your Contacts

Congratulations! Your web form is now set up. This how it works:

When new user fills out the form and clicks “Subscribe”, the user will be taken to the web page that you specified when making the web form (Form Submit URL). (This will also work for existing contacts with NotConfirmed, Transactional, Stale, Unsubscribed or Complaint status.)

At the same time in the background, the web form has just made an API call to our system and added the user as a contact to your account under an “NotConfirmed” status to the list that was specified when the web form was made.

The API call has also triggered the custom activation email to be sent to the contact.

If no Confirmation URL is specified in the web form builder then when the contact clicks the consent link they will be redirected to a tracking page with a generic confirmation message.

If a Confirmation URL redirect is specified in the web form builder then when the user be redirected to that web page.

In both cases, after clicking the confirmation link, the contact will become visible in the account under Engaged Status.

If user is already subscribed, Web Form will redirect to address specified in URL Redirection for existing Contacts. We then copy that user to list specified in your Web Form (if he was subscribed to a different one).

دیدگاهتان را بنویسید