آموزش چگونگی استفاده از ابزار تفکیک ایمیل های غیر فعال برای بهبود بخشیدن به تحویل ایمیل ها

هنگام فعالسازی این ابزار، عدد مورد نظر خود را انتخاب می کنید. بعد از ارسال این تعداد ایمیل، مشترکینی که هیچکدام از ایمیل ها را باز نکرده اند به طور اتوماتیک از ارسال ایمیل های بعدی به آن ها جلوگیری می شود.

این ابزار را در صفحه تنظیمات و در پایین قسمت sending فعال کنید.

تعداد روز یا تعداد ایمیل مورد نظر خود را وارد کنید.

بعد از ارسال این تعداد ایمیل یا گذشتن این تعداد روز، مشترکینی که هیچکدام از ایمیل های شما را باز نکرده اند وضعیتشان به “Stale” تغییر می کند.

ارسال ایمیل بازاریابی به مشترکین با وضعیت “Stale” لغو می شود و تنها ایمیل های Transactional به آن ها قابل ارسال است.

:To send to contacts that have opted into transactional email only, you must

“A) HTTP API – Pass the parameter “isTransactional = true

“B) SMTP Relay – Add a header “IsTransactional” with the value of “True

Learn more about Contact Pruning feature that will you improve your email delivery

When Contact Pruning is enabled, contacts are automatically blocked after a specified number of emails are sent with 0 opens.

The Contact Pruning setting is on your Settings Screen under the Sending tab.

Set a limit on the number of emails that can be sent to a contact without any opens.

Contact that goes over this limit is then set to a “Stale” status in the account.

“Stale” contacts will be suppressed from receiving non-transactional email.  Transactional email can still be sent to Stale contacts.

To send to contacts that have opted into transactional email only, you must:

A) HTTP API – Pass the parameter “isTransactional = true”

B) SMTP Relay – Add a header “IsTransactional” with the value of “True”

link

دیدگاهتان را بنویسید