ایمیل مارکتینگ

ایمیل ایران خدمات ارسال ایمیل تبلیغاتی ارزان
و راهکارهای مدیریت ایمیل برای برندهای اینترنتی

بهترین ابزار برای ارسال ایمیل های خبرنامه و تبلیغاتی

با امکانات ویژه برای برنامه نویسان و صاحبان وب سایت

Newsletter Tools

با کمک پنل ایمیل مارکتینگ کمپین های تبلیغاتی خود را بسازید، قالب های زیبا را انتخاب کرده ویرایش کنید و به مخاطبان خود ارسال کنید و گزارشات کامل را دریافت کنید
INBOX 100%

Marketing Email

تبلیغ در اینترنت با ارسال خبرنامه ایمیلی به بانک ایمیل هدفمند و مرتبط با کسب و کار شما
تخفیف 10%

SMTP Panel

تبلیغ در اینترنت با ارسال خبرنامه ایمیلی به بانک ایمیل هدفمند و مرتبط با کسب و کار شما
CMS Plugins +

Email API

تبلیغ در اینترنت با ارسال خبرنامه ایمیلی به بانک ایمیل هدفمند و مرتبط با کسب و کار شما
Unlimited

Clean & Verify

تبلیغ در اینترنت با ارسال خبرنامه ایمیلی به بانک ایمیل هدفمند و مرتبط با کسب و کار شما
هر ایمیل 50 تومان

Bulk Email Marketing

تبلیغ در اینترنت با ارسال خبرنامه ایمیلی به بانک ایمیل هدفمند و مرتبط با کسب و کار شما
هر ایمیل 10 تومان

Email Template

تبلیغ در اینترنت با ارسال خبرنامه ایمیلی به بانک ایمیل هدفمند و مرتبط با کسب و کار شما
F R E E

بسته کامل ایمیل مارکتینگ

یک انتخاب عالی برای بهترین خدمات و ابزار ارسال و مدیریت ایمیل
Best offer